"Det er meg det kommer an på"

Barnehagens pedagogiske grunnsyn og holdningsarbeid bygger på prosjektet som ble gjennomført med hele personalgruppa i barnehagen i 2012. Prosjektet het "Det er meg det kommer an på".